Natt til søndag 22. november blir det skifte av løp i E6 Vålerengtunnelen. Dette medfører lengre stenginger av tunnelen for å sette opp nye sperringer og trafikkskilt.

  • Lørdag 21. november kl. 18:00 stenger E6 Vålerengtunnelen for all trafikk.
  • Fra kl. 24:00 stenger østgående løp i Ekeberg-tunnelen. Det åpner igjen søndag 22. november kl. 06:00.
  • Søndag 22. november kl. 09:00 åpner nordgående løp i Vålerengtunnelen for tovegs-trafikk. Nordgående løp har tre kjørefelt. Det blir to i nordgående retning og ett i sørgående.

Det blir støyende arbeid også i sørgående løp slik det var det det ble arbeidet i nordgående løp. nordgående løp. Her har Statens vegvesen, som tidligere, dispensasjon fra støyreglene.

For de som bor direkte over tunnelen blir det i kortere perioder støy på grunn av pigging i tunnelen. Disse arbeidene er under tillatt støygrense, og vil derfor kunne forekomme på kveld/natt.

Kart for omkjøring:

Omkjøring E6 VålerengtunnelenOmkjøring E6 Vålerengtunnelen. Illustrasjon Statens vegvesen

Støysone:

Støysonekart E6 VålerengtunnelenStøysonekart E6 Vålerengtunnelen


På grunn av koronasituasjonen og uforutsette forhold i tunnelen er arbeidene forsinket. De ventes å bli avsluttet i løpet av mai 2021.

Trafikkregulering

Når trafikken åpner for tovegs-trafikk i nordgående løp blir det omkjøring for trafikk kommer nordfra og skal til Kværnerdalen. Disse må kjøre inn i Ekebergtunnelen helt til rundkjøringen ved Mosseveien og snu der.

Kontaktpersoner