Det er flere muligheter for å komme gjennom Oslo uten å kjøre gjennom Vålerengtunnelen.

  • Trafikanter som skal mellom vestsiden av Oslofjorden og Innlandet, anbefales omkjøring via Hønefoss, Roa eller Gardermoen på E16.
  • Trafikanter som skal mellom østsiden av Oslofjorden og Innlandet anbefales omkjøring via rv. 22.

Kart Oslofjorden omkjoringsvegerOmkjøringsveger rundt Oslo (Illustrasjon Statens vegvesen)

Lokalkart Oslo altenative ruterAlternative ruter rundt Vålerengtunnelen. (Illustrasjon: Statens vegvesen).