Det er tidligere planlagt med oppstart av arbeidene etter ferien torsdag 15. august 2019. Oppstart utsettes til mandag 19. august 2019. Når arbeidene starter opp vil E39 på strekningen fra Handeland til Fedaheitunnelen (vest for Fedafjorden) stenges og det vil være omkjøring via Liknes.