Det må i denne fase utføres noe arbeid på kveld/natt, da E18 ikke kan stenges på dagtid. Følgende arbeid skal utføres:

  • Montering av rekkverk
  • fresing av asfalt
  • boring for fjellbolter i vegskjæringene

Arbeidene gjelder både sør og nord for tunnelene, og skal utføres i uke 12, 13, og delvis uke 14.

Arbeidene skal utføres i følgende tidsrom

  • Uke 12:  Mandag 20. mars kl. 21.00–fredag 24. mars kl. 05.00
  • Uke 13:  Mandag 27. mars kl. 21.00–fredag 31. mars kl. 05.00
  • Uke 14:  Mandag 3. april kl. 21.00–fredag 7. april kl. 05.00

Statens vegvesen ber om forståelse for at noe av arbeidene kan medføre støy.