Tunnelene i prosjektet og tiltakene som skal gjennomføres er veldig forskjellige. I noen tunneler er det aktuelt med bare noen få tiltak, mens i andre vil man gjennomføre flere. Arbeidene i de forskjellige tunnelen er satt inn i en fremdriftsplan. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fremdriftsplanen, og at den vil bli løpende oppdatert.

Eksempler på tiltak

  • Utskifting av elektroteknisk utstyr
  • Skifte av vegmasser og ny asfalt
  • Ny vann og frostsikring
  • Etablering av brannbeskyttelse
  • Utskiftning av vegoverbygning

Trafikkavvikling i byggeperioden

En av prosjektets største utfordringer ligger i å få avviklet trafikken samtidig som rehabiliteringen pågår. Det betyr at når vi stenger en tunnel, så vil denne trafikken måtte belaste andre deler av vegnettet. Selv om det ikke er mulig å rehabilitere tunnelene uten at det får konsekvenser for trafikkavviklingen, planlegger Vegvesenet slik at ulempene skal være til minst mulig ulempe for trafikantene. Derfor legges det opp til kortest mulig stengeperioder.

Vil merkes

For å sikre god fremdrift i prosjektet og kortest mulig anleggstid, må derfor enkelte tunneler stenges samtidig, og det vil også bli gjennomført helstenginger. Det er svært krevende å få alle bitene til å passe i et så kompleks puslespill. Mye av planleggingen vil derfor handle om å få til den optimale og mest effektive organiseringen av stengetidspunkter, men det vil ikke være mulig å gjennomføre prosjektet uten at det enkelte steder vil føre til sterkt redusert fremkommelighet i perioder.