Her er det to tunneler som skal rehabiliteres, og begge tas i 2018.

Grimstadporten på E18 er først ut med start våren 2018 og ferdig til sommeren. Da flyttes alt til Fånefjelltunnelen på rv. 9 i Bygland. Den er ferdig til årsskiftet 2018/2019.

En tunnel på E18 i Aust-Agder skal rehabiliteres:

En tunnel på rv. 9 i Aust-Agder skal rehabiliteres: