I november 2017 startt Statens vegvesen arbeidene med å rehabilitere E18 Grimstadporten i Grimstad. Tunnelen er stengt de siste åtte ukene av anleggsperioden. I stengnings-perioden er det omkjøring på fylkesveg 407 mellom Grimstadporten og Rannekleiv i Arendal. Trafikkmengden er på rundt 15000 kjøretøy døgnet.

Arbeidene som skal utføres i Grimstadporten

  • Utvide tekniske bygg inne i og utenfor tunnelen. Arbeidene utenfor tunnelen medfører dette noe sprenging.
  • Nye nødstasjoner og ledelys.
  • Havarilommer, bommer og rødblink utenfor tunnelen.
  • Etablere sedimenteringsbasseng for rensing av vaskevann.

Arbeidene er beregnet å være ferdige i april 2018.