I regionens nordligste fylke er det rehabilitert tre tunneler.

Våren 2015 startet arbeidene i motorvegtunnelen langs E18 ved Fosskollen øst for Drammen. Det begynte med å montere trafikkstyringsanlegg utenfor tunnelen, deretter ble selve tunnelanlegget, som består av tre løp, rehabilitert. Arbeidene tok halvannet år.

Våren 2018 var turen kommet til tunnelene Elgskauås, Merraskott og Stampleinåsen-tunnel på riksveg 23. Arbeidene var ferdige vinteren 2018/2019.

En tunnel på E18 i Buskerud er rehabilitert

Tre tunneler på rv. 23 i Buskerud er rehabilitert