Alle tunnelløpene rehabilitert

E18 Fosskolltunnelen ble ferdigstilt 8. mai 2017 etter å ha hatt rehabiliteringsarbeider siden høsten 2015.

Det er omfattende arbeider som er utført. I byggeperioden har hvert av tunnelløpene vært helstengt og trafikkavviklingen har gått i det to gjenværende løp.

Det som er gjort i E18 Fosskolltunnelen:

  • alt sikkerhetsutstyr er skiftet ut, både elektronisk utstyr og styringssystemer
  • alle tre tunnelløp har fått ny belysning og sikkerhetsutstyr
  • berget i tunnelene er sikret og det er nye vann- og frostsikringshvelv
  • det er montert nytt rensebasseng like sør for tunnelanlegget