I Telemark skal det gjøres en omfattende jobb som startet tidlig høst 2016 med rv. 354 Høgenheitunnelen som pågikk henimot sommeren 2017.

Så blir det et opphold i fylket fram til februar 2019 med oppstart i fv. 356 Porsgrunnstunnelen.

Brattås- og Hovet-tunnelene tas i tur og orden, og er ferdigstilt i løpet av 2020. Samtidig gjøres det også arbeider i Vabakken-tunnelen på rv. 36. 

To tunneler på E18 i Telemark skal rehabiliteres:

En tunnel på E134 i Telemark skal rehabiliteres:

To tunneler i Hordaland skal rehabiliteres:

Region sør har vegvedlikeholdet av E134 til Svandalsflona, og skal derfor også rehabilitere:

To tunneler på rv. 36 i Telemark skal rehabiliteres:

En tunnel på rv. 354 i Telemark skal rehabiliteres:

To tunneler på fv. 38 i Telemark skal rehabiliteres:

  • Kragerø
  • Vadfoss

En tunnel på fv. 356 i Telemark skal rehabiliteres: