Tunnelrehabiliteringsprosjektet i Region sør startet i Vest-Agder mars 2015 med tunnelene Loga, Drangeid og Austad på E39 i Flekkefjord. Arbeidene der ble ferdig sommeren 2015. 

Våren 2016 startet arbeidene i Kirkehei-tunnelen i Mandal. Deretter ble  Skjeggestad-, Fedahei-, Teistedal- og Vatland-tunnelen på E39 rehabilitert.

Fram til høsten 2018 er det Banehei- og Oddernes-tunnelene i Kristiansand som skal rehabiliteres.

Ni tunneler på E39 i Vest-Agder skal rehabiliteres:

Rehabilitering av tunnelene på OPS-strekningen på E39

På strekningen som driftes av OPS-selskapet Allfarveg er det fire tunneler som skal rehabiliteres. Det gjelder Vatland-, Teistedal-, Fedahei- og Fosseland-tunnelen. Fosselandstunnelen stenges først i siste halvdel av mai 2019. Eksakt dato er ikke bestemt. E39 vil være åpen for trafikk 01.07-15.08.

For øvrig informasjon; gå til http://www.allfarveg.no/

To tunneler på E18 i Vest-Agder skal rehabiliteres: