Statens vegvesen er i gang med et landsomfattende rehabiliteringsprogram for riksveg-tunneler som også omfatter flere tunneler i Flekkefjord kommune.

Tidligere i 2014–2015 ble Austad-, Drangeid- og Logatunnelen utbedret. I oktober 2017 ble vi ferdige med E39 Skjeggestadtunnelen. Den har fått samme utstyr som de øvrige tunnelene i tunnelrehabiliteringsprosjektet.

Kontaktpersoner

Byggeleder Steffen Köhler
mobil 95 25 31 37, e-post steffen.kohler@vegvesen.no

Kommunikasjonsansvarlig Lars Helge Rasch
mobil 90 10 10 05, e-post lars.rasch@vegvesen.no