Arbeidene skal pågå fra og med 15. juni til og med 15. oktober, og det skal arbeides over tre sommersesonger. Prosjektet skal være ferdig i løpet av september 2022. Tunnelene som skal utbedres er Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen i tillegg til Svandalsflona rasoverbygg. 

Vågslidtunnelen

  • Fra og med 15. juni blir tunnelen stengt for all trafikk mellom kl. 23:00 og kl. 10:00
  • På dagtid fra kl.10:00 til kl. 23:00 er det kolonnekjøring for all trafikk gjennom Vågslidtunnelen.
  • Om natten fra kl. 23:00 til kl. 10:00 er det stengt for kjøretøy over 3,5 tonn. Kjøretøy under 3,5 tonn ledes i kolonne over gamle Vågslidveg.
  • Vågslidtunnelen er 1,6 km lang.

 Haukelitunnelen:

  • Fra og med 15. juni blir tunnelen stengt for all trafikk.
  • På dagtid fra kl. 10:00 til kl. 23:00 er det kolonnekjøring for all trafikk på den gamle Haukelivegen over Dyrskar.
  • Om natten fra  kl. 23:00 til kl. 10:00 er det stengt for kjøretøy over 3,5 tonn. For kjøretøy under 3,5 tonn er det fri ferdsel på den gamle Haukelivegen over Dyrskar.
  • Haukelitunnelen er 5,7 km lang.

Det blir sluppet gjennom en kolonne for tungbiler over 3,5 tonn hver veg på begge omkjøringer om lag kl. 01:30 om nettene til mandag – lørdag. Ingen kolonne natt til søndag og natt til mandag. 

Svandalsflona

Dette er et 500 meter langt rasoverbygg. Arbeidene vil bli tilpasset de øvrige arbeidene, men primærarbeidene er planlagt i 2021. 

Mer om prosjektet: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelersorost/nyhetsarkiv/e134-haukeli-tunnelene-oppgraderes-nye-kjoremonstre 

 

Kontaktpersoner: