Det blir ikke lys i tunnelene mens Odda energi gjør koblingsarbeidet, derfor blir det kolonnekjøring med ledebil av hensyn til trafikantenes sikkerhet. 

  • Tirsdag 4.mai kl. 08:30-12:00. Kobler Høyspent, mørkt i tunnelen. Kolonnekjøring
  • Torsdag 6. mai kl. 08:30-14:00. Kobler høyspent, mørkt i tunnelen. Kolonnekjøring

I tidsrommet fra tirsdag 4. mai kl. 12:00 til onsdag 5. mai til kl. 08:30 er det strøm satt på i tunnelen og følgelig ikke behov for kolonnekjøring.

 

Kontaktperson:

Lars Helge Rasch

Kommunikasjonsansvarlig nasjonal tunneloppgradering

lars.rasch@vegvesen.no

Tlf.: 901 01 005