Rehabilitering av tunnelene på OPS-strekningen på E39

På strekningen som driftes av OPS-selskapet Allfarveg er det fire tunneler som skal rehabiliteres. Det gjelder Vatland-, Teistedal-, Fedahei- og Fosseland-tunnelen. For øvrig informasjon gå til http://www.allfarveg.no/