Det har oppstått forsinkelser som har resultert i at sprengningsperioden blir forlenget ut august. Det skal sprenges en fjellhall på 24 meter og en stopplomme 75 meter. Stopplommen er ferdig sprengt, mens fjellhallen blir påbegynt etter ferie.  Totalt skal det sprenges 3000 kubikkmeter.

Det har oppstått forsinkelser i sprengningsarbeidet fordi entreprenøren har møtt på uforutsette vanskeligheter. Det har vist seg å være vanskelig å ta ut flere salver pr. skift. Derfor må det flere skift til for å ta ut samme totale mengden i forhold til hva som var planlagt. 

Ferie på prosjektet

I morgen, lørdag 3. juli, er siste arbeidsdag før prosjektet tar ferie. Arbeidet starter opp igjen søndag kveld 26.juli. 

SMS-varsling

Naboer til tunnelen kan få SMS-varsling om sprengningen og annen støy. For å motta SMS-varslingen, send en e-post til tunneloppgraderingvest@vegvesen.no med mobilnummer SMS ønskes å mottas på.

Vi beklager eventuelle ulemper forlengelsen av sprengningsarbeidet får. Vi vil i denne sammenheng takke alle naboer til Munkebotntunnelen for tålmodighet med arbeidet vårt.

Tunneloppgradering vest kan kontaktes på tunneloppgraderingvest@vegvesen.no  

Vi ønsker alle en riktig god sommerferie.