I forbindelse med oppgraderingen av E16 Arnanipatunnelen skal det på vestsiden av tunnelen graves grøft for høyspentkabel, strømkabler til veglys og nye informasjonsskilt.

Grøften graves fra rundkjøringen utenfor tunnelen langs Arnavegen. Det er beregnet at arbeidet tar fire uker. På grunn av trafikkavviklingen i området legges arbeidet til kveld/natt med start kl. 22:00 og slutt kl. 05:30.

Gravearbeidene kan føre til støy for nærliggende husstander. Vi beklager dette og håper på godt samarbeid fremover med berørte naboer. 

Spørsmål om oppgraderingene i E16 Arnanipatunnelen kan sendes til tunneloppgraderingvest@vegvesen.no.