Hensikten med planarbeidet er blant annet å legge til rette for utvidelser av oppstillingsområdene, bedring av trafikkavvikling, oppgradering av servicefunksjonene, inkludert universell utforming og tilrettelegging for null- eller lavutslippsferger.

Planforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 31. august 2020.

Her finner du

Planforslaget legges også ut på

  • Hamarøy kommune, servicetorget på rådhuset
  • Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, Bodø

Åpent møte

Åpent møte for å informere om planene holdes den 19. august 2020 på Arran på Drag mellom kl. 18.00 og kl. 20.00. Vi vil også holde åpent kontor på Arran fra kl. 12.00 samme dag, til folkemøtet starter. Vel møtt.

Merknader og spørsmål

Eventuelle merknader til planforslagene må være skriftlige og sendt innen 31.08.2020 til: Statens vegvesen, utbyggingsområde nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller til firmapost@vegvesen.no. Alle henvendelser må merkes med saksnr. 20/7312.

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen

Alternativt til Hamarøy kommunre ved Per Elling Braseth-Ellingsen tlf. 907 30 262, e-post per.braseth@hamaroy.kommune