Kontrakten er ein samlekontrakt av mindre vegtiltak for 2019, med dei vanlegaste arbeida som skal gjennomførast i løpet av året.

Mindre vegtiltak 2019

  • E39 Fitjar, Sandvikvåg - Utvide eksisterende parkeringsplass
  • E39 haldeplassar Heiane og Sjepåsen - utviding og universell utforming
  • Fv. 6 Sveio sentrum - Fortau 120 meter
  • Fv. 61 Hystadvegen - utbetring og utviding av eksisterande fortau og universell utforming av busslommer
  • Fv. 542 Bømlo, Svortland sentrum - Ny kollektivterminal, universell utforming, leskur på øy, større oppstillingsplass for bussar
  • Fv. 544 Stord, Leirvik sentrum - intensivbelysning av eksisterande fotgjengarfelt ved veg til Lønningsåsen
  • Fv. 545 Fitjar ved Rema 1000 - nytt intensivbelyst fotgjengarfelt
  • Fv. 47 Sveio, Ekrene - utvide veglysanlegg mot sør