Riksveg 3

  • Hanestad vegkryss. Dette krysset er under utbedring. Det etableres ny avkjøring til fylkesveg 664 i retning Hotellet. Fra nord etableres det et eget venstresvingefelt for avkjøring til Hanestad veikro. Det settes også opp belysning i kryssområdet.
  • Det gjøres forberedende arbeider på riksveg 3 på den 12 kilometer lange strekningen mellom Atna og Hanestad. Avskoging har allerede skjedd på strekningen. På strekningen skal stikkrenner skiftes og vegen vil kantforsterkes. Det vil også etableres nytt sideterreng på strekningen.
  • På den 14 kilometer lange strekningen fra Hanestad til Aursjøbekken/Alvdal grense er det skiftet 90 stikkrenner. På de tre kilometrene fra Hanestad til Østlund rasteplass er arbeidet med kantforsterkning og etablering av sideterreng ferdig. Arbeidet fortsetter videre nordover i etapper på tre kilometer av gangen. Det er ventet at arbeidet med sideterreng og kantforsterkning er ferdig på hele strekningen til juni 2017.

Forarbeider for dekke

  • Fylkesveg 681 Auma–Kjæreng i Tynset kommune. Strekningen er seks kilometer lang.
  • Fylkesveg 29 Gjelten–Folldal sentrum. Strekningen er 20 kilometer lang.
  • Fylkesveg 30 Røroskrysset–Aaen. Strekningen er 700 meter lang.

Forsterking

Forsterking av eksisterende veg før det legges nytt dekke.

  • Fylkesveg 633 Atna–riksveg 3. Strekningen er på 1,7 kilometer.
  • Fylkesveg 664 Brakka–Hotellet. Strekningen er på 2,1 kilometer.