I løpet av 2017 vil det blant annet bli gjort arbeider på følgende veger i Østerdalen, Rendalen, Trysil og Engerdal:

- Langs fylkesveg 215 øst for Rena vil fjell sikres for å bedre trafikksikkerheten på strekningen.

- På fylkesveg 30 langs Sjorsjølandet mellom Buråa og Flaskodden vil det bli gjort tiltak for å utbedre vegen. De partiene som er preget av setninger vil bli stabilisert og forsterket. I tillegg vil stikkrenner på strekningen mellom Buråa og Flaskodden skiftes. 

- Rundkjøringen i krysset mellom fylkesveg 28 og fylkesveg 30 i Os vil bli ferdigstilt høsten 2017. 

- På fylkesveg 215, fylkesveg 569, fylkesveg 570 og fylkesveg 572 i Trysil vil det høsten 2017 bli gjort forarbeider for asfaltering. Asfalteringen på de aktuelle strekningen vil bli gjennomført i løpet av 2018.

- Fylkesveg 208 i Trysil vil i løpet av 2017 og 2018 bli forsterket på de dårligste partiene. I 2017 vil det på en 15 kilometer lang strekning bli gjennomført forarbeider for asfaltering, mens asfalteringen blir gjennomført i 2018.

- På fylkesveg 26 i Engerdal fikk en kulvert (undergang) skader i forbindelse med en flom i mai 2017. Denne kulverten vil bli byttet i løpet av oktober 2017.

Tiltakene på fylkesvegene gjøres på vegne av Hedmark fylkeskommune.