I løpet av 2018 vil det blant annet bli gjort arbeider på følgende veger i Østerdalen, Rendalen, Trysil og Engerdal:

 • Fv. 29 ved Dølplassen i Alvdal vil rasområde utbedres. 
 • Fv. 29 mellom Folldal og Simenstad vil vedlikeholdes.
 • Fv. 30 mellom Flobekken og Kalbekken i Tynset vil utbedres.
 • Fv. 531 i Os vil vedlikeholdes med skifting av stikkrenne, grøfting og grusing.
 • Fv. 581 i Trysil vil vedlikeholdes med grøfting og skifting av stikkrenner.
 • Fv. 606 mellom Landet og Øvergard i Stor-Elvdal vil vedlikeholdes.
 • Fv. 607 i Rendalen vil vedlikeholdes på strekninger med fare for ras.
 • Fv. 607 i Rendalen vil få dekkefornyelse og utbedre to setningsskader.
 • Fv. 664 i Rendalen vil fjellskjæringer med stor rasfare pigges og sikres.
 • Fv. 681 mellom Auma og Tynset vil store setningsskader utbedres.
 • Fv. 681: to stikkrenner ved Godtlandsfloen vil skiftes.
 • Fv. 718 i Tynset vil rustes opp med skifting av stikkrenner, grøfter, bæring og dekke.

I 2018 vil det gjøres forarbeider på følgende strekninger:

 • Fv. 29 mellom Simenstad og Hjerkinnholen i Folldal.
 • Fv. 30 mellom Kvennan Sør og Kvennan camping i Tolga.
 • Fv. 30 mellom Erlivollen og Åsberget i Tolga.
 • Fv. 30 mellom Stranda og Os vest i Os.
 • Fv. 208 mellom Midtskogsberget og Rundfloen i Trysil.
 • Fv. 215 mellom Slettås og Grønsjølia i Trysil.
 • Fv. 215 ved Riskjølen i Trysil.
 • Fv. 607 ved Andrå i Rendalen.
 • Fv. 681 mellom Husan og Tronsmoen i Alvdal.
 • Fv. 681 mellom Teleneset og Eidsmoen i Tynset.
 • Fv. 684 mellom Kveberg og Gjelten i Alvdal.
 • Fv. 719 Auma bru i Tynset.

Tiltakene på fylkesvegene gjøres på vegne av Hedmark fylkeskommune.