Kontaktperson er Arild Ragnøy, epost  arild.ragnoy@vegvesen.no

Vedlegget viser oversikt over antall drepte i trafikkulykker i Norge. Tallene er foreløpige og kan bli endret på ved et senere tidspunkt.