Tallene i den månedlige oversikten er foreløpige og kan bli endret på ved et senere tidspunkt.

Kontaktperson er Arild Ragnøy, epost  arild.ragnoy@vegvesen.no