Siste forberedelser til delåpning av vegen over Damåsen. (Foto: Kjell Wold)Siste forberedelser til delåpning av vegen over Damåsen. (Foto: Kjell Wold)

Nye lag med asfalt legges, skilter og rekkverk kommer opp og oppmerking i vegbanen står igjen. Langs vegen gjøres også skråningene ferdig.

Trafikkomleggingen fra gammel til ny E134 vil ventelig finne sted mot slutten av september eller første del av oktober.

Det er en strekning på om lag to kilometer av ny fire felts E134 som åpner om ikke så mange uker.

Pendler-parkering og bussholdeplass gjøres også klar. (Foto: Kjell Wold)Pendler-parkering og bussholdeplass gjøres også klar. (Foto: Kjell Wold)

På Diseplass gjøres p–plassen ved bussholdeplassen også ferdig. Detaljer om det nye kjøremønsteret av og på ny E134 ved Diseplass blir presentert noe senere når dato for delåpningen er bestemt.

Hele ny E134 fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda i Kongsberg skal etter planen åpnes i oktober/november 2019.