Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder veiprosjekter.

Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum

Publisert. 14.10.2021
Merknadsfrist: 26.11.2021

E39 Stord–Os (Hordfast)

Publisert. 14.09.2021
Merknadsfrist: 30.10.2021

E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset

Publisert: 02.09.2021
Merknadsfrist: 19.10.2021

Sist oppdatert: