Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder veiprosjekter.

Hovedsykkelruter i Trondheim

Publisert. 22.11.2021
Merknadsfrist: 14.01.2022

E6 Fjerdingen–Grøndalselv

Publisert. 17.11.2021
Merknadsfrist: 10.01.2022

E8 Lavangsdalen, reinovergang

Publisert. 03.11.2021
Merknadsfrist: 26.11.2021

Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum

Publisert. 14.10.2021
Merknadsfrist: 26.11.2021

Sist oppdatert: