Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder veiprosjekter.

Rv. 4 Roa–Lygna

Publisert: 04.10.2022
Merknadsfrist: 20.11.2022

Rv. 15 Brunsvik–Almenningen

Publisert: 30.09.2022
Merknadsfrist: 15.11.2022

E16 Kalvsjøkrysset

Publisert: 30.09.2022
Merknadsfrist: 15.11.2022

Rv. 4 Roa–Lygna

Publisert: 29.09.2022
Merknadsfrist: 28.10.2022

Rv. 41 Treungen–Vrådal

Publisert: 28.09.2022
Merknadsfrist: 31.10.2022

Rv. 41 Søre Herefoss–Hynnekleiv

Publisert: 22.09.2022
Merknadsfrist: 31.10.2022

E39 Ålesund–Molde

Publisert: 15.09.2022
Merknadsfrist: 28.10.2022

E8 Sørbotn–Laukslett

Publisert 13.09.2022
Merknadsfrist: 12.10.2022

E39 Gismarvik–Aksdal

Publisert 02.09.2022
Merknadsfrist: 15.10.2022

E10 Trollvann brøytestasjon

Publisert 30.08.2022
Merknadsfrist: 14.10.2022