Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder veiprosjekter.

Hålogalandsvegen

Publisert: 0707.2021
Merknadsfrist: 01.09.2021

E39 Ålesund–Molde

Publisert: 0707.2021
Merknadsfrist: 20.08.2021

Rv. 3 Evenstad–Imsroa syd

Publisert: 02.07.2021
Merknadsfrist: 29.08.2021

E18 Lysaker–Ramstadsletta

Publisert: 30.06.2021
Merknadsfrist: 01.09.2021

E39 Gismarvik–Aksdal

Publisert: 30.06.2021
Merknadsfrist: 18.08.2021

E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle

Publisert: 29.06.2021
Merknadsfrist: 17.09.2021

E39 Ålesund–Molde

Publisert: 29.06.2021
Merknadsfrist: 15.08.2021

E6 Sørfold

Publisert: 21.06.2021
Merknadsfrist: 24.08.2021

E16 Hylland

Publisert: 15.06.2021
Merknadsfrist: 15.08.2021

Rv. 70 Fale bru

Publisert: 15.06.2021
Merknadsfrist: 13.07.2021

Rv. 70 Romfo bru

Publisert: 15.06.2021
Merknadsfrist: 13.07.2021

Planoppstart for rv. 52 Eikredammen–Ulsåk

Publisert: 12.06.2021
Merknadsfrist: 01.08.2021

E6/rv. 110 innfartsparkering ved Jonstenkrysset

Publisert: 02.06.2021
Merknadsfrist: 01.08.2021

Rv. 70 Brudalen–Festa

Publisert: 11.05.2021
Merknadsfrist: 09.07.2021

Sist oppdatert: