Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder veiprosjekter.

E39 Ålesund–Molde

Publisert: 20.11.2023
Merknadsfrist: 09.01.2024

E39 Vestnes ferjekai og landområde

Publisert: 21.11.2023
Merknadsfrist: 03.01.2024

E8 Storskreda–Kantornes

Publisert: 20.11.2023
Merknadsfrist: 15.01.2024

E134 Tveit–Gjerde

Publisert 13.11.2023
Merknadsfrist: 02.01.2024

E39 Volda-Furene

Publisert: 13.11.2023
Merknadsfrist: 27.11.2023

E39 Ørskogfjellet–Vik

Publisert 06.11.2023
Merknadsfrist: 19.12.2023

Rv. 9 Frøysnes

Publisert: 31.10.2023
Frist: 13.12.2023

Rv. 41 Steane–Vrådal

Publisert: 26.10.2023
Merknadsfrist: 24.11.2023