Statlig utredning på strategisk nivå som vurderer fremtidig utvikling av transportsystemet, for eksempel et byområde eller en lengre strekning.

KVU gjøres for statlige prosjekter med antatt investeringskostnad på over 750 mill. kr. KVU blir kvalitetssikret av eksterne konsulenter (KS1). Statens vegvesen lager KVU på bestilling fra Samferdselsdepartementet. Det er Regjeringen som beslutter hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging. Les mer om Konseptvalgutredning (KVU) og KS1

Oversikt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)