Vei, trafikk, kjøretøy og førerkort

Fruktgårder i Lofthus, Nasjonal turistveg Hardanger. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Akkurat nå

Følg med i trafikken

Vær oppmerksom – enten du er syklist, bilist, gående eller ferdes på annen måte i trafikken.

Illustrasjonsfoto av to påskekyllinger som leser Statens vegvesen sine trafikkregler