Vei, trafikk, kjøretøy og førerkort

Bilde fra Nasjonal turistveg Rondane, Venabygdsfjellet. Foto: Werner Harstad