Filter:

Fakta om Tretten bru

— Tretten bru ble bygget i 2012 som en del av prosjektet E6 Øyer–Tretten. Brua ligger på fylkesvei 254.

Signert kontrakt med TT Anlegg

— I dag ble det signert kontrakt mellom TT Anlegg AS som utførende entreprenør og Statens vegvesen som byggherre for utbedring av rv.41 Timenes-Hamresanden.

Sommertrafikk i Buskerud på det jevne

— Mens det er registrert noe lavere sommertrafikk på landsbasis i år, har trafikken på hovedveger i Buskerud vært stabil i 2022.