Filter:

Nabo til prosjektet? Si din mening

— Er du nabo eller på annen måte berørt av anleggsarbeidet? Da ønsker vi å høre din mening om både anleggsarbeider og kommunikasjon

Fem konsulenter vil ha E134-oppdrag

— Fem konsulentselskaper kjemper om oppdraget med detaljreguleringsplanen for E134 Dagslett–E18 i Lier og Asker: Cowi, Norconsult, Rambøll, Sweco og Vianova.