Filter:

Look to Norway: Vil lære av Norge

— Utslipp-reduksjonen fra asfalt i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet. Nå ser Danmark til Norge og vil bruke den norske modellen.

Brannøving i E39 Skrikebergtunnelen

— Statens vegvesen arrangerer, i samarbeid med Gulen og Masfjorden Brann og Redning, brannvernøving i Skrikebergtunnelen tysdag 14. mai.

Skogrydding i Gråura langs rv. 70

— Statens vegvesen har startet opp skogrydding i Gråura langs rv. 70 mellom Sunndal og Oppdal. Arbeidet vil pågå til halvveis ut i juni.