I uke 28, 29 og 30 vil det ikkje føregå anleggsarbeid med Sykkelstamvegen.

Bilde av ny Sykkelstamveg ved Festningskaien.
Bilde av ny Sykkelstamveg ved Festningskaien. Foto: Statens vegvesen

Frå måndag 8. juli blir det ein tre vekers stopp i anleggsarbeida som føregår i samband med bygging av Sykkelstamvegen i Bergen, mellom Bradbenken og Glass Knag.

Anleggsarbeida vil starte opp igjen måndag 29. juli (veke 31). I løpet av veke 31 vil det bli oppretta ein ny arbeidssone ved Skoltegrunnskaien ved Bontelabo, i tillegg til at arbeida ved tidlegare etablerte arbeidssonar vil starte opp igjen.

Kontaktperson:

Reidunn Aastveit
Teknisk byggeleder Statens vegvesen
Mobil: +47 95 08 86 23
E-post: reidunn.aastveit@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Vestland