Idedugnad m/befaring 17. mars er avlyst

— I forbindelse med planarbeid for sykkelstamveg for E39 Fjøsanger–Kristianborg har etatene Statens Vegvesen, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune invitert til åpen idedugnad for sammenknyttinger i Fjøsangerkrysset. På bakgrunn av råd fra helsemyndighetene er dette arrangementet inntil videre avlyst.