11. mars fra 18:00-20:00 inviterte Statens vegvesen og Vassbakk & Stol naboer og andre interesserte til digitalt informasjonsmøte. Se presentasjoner.

Sykkelstamvegen som skal bygges ut strekker seg fra Bradbenken, via Sandvikstorget, og til Glass Knag. Prosjektet skal stå ferdig sommeren 2026. Totalt er strekningen på 2,3 km og dagens sykkelfelt skal bygges om til sykkelveg adskilt fra biltrafikken. Anleggsarbeidene starter i april 2024.  

Sjå presentasjonar frå møtet

Informasjonsmøte Bradbenken - Glass Knag 11.3.24 - Pål Grinde.pdf

Informasjonsmøte Bradbenken - Glass Knag 11.3.24 - Beate Riisnæs.pdf

Informasjonsmøte Bradbenken - Glass Knag 11.3.24 - Bjørn Rusten.pdf

Informasjonsmøte Bradbenken - Glass Knag 11.3.24 - Inge Håkull.pdf

Informasjonsmøte Bradbenken - Glass Knag 11.3.24 -Hanne Norheim.pdf