Når du bruker Statens vegvesens nettsted vegvesen.no, blir det automatisk lagret informasjonskapsler (cookies) på datamaskinen eller enheten din.

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler (tekstfiler) som nettstedet lagrer på datamaskinen eller enheten din. Den anonymiserte informasjonen i slike filer bruker Statens vegvesen til forvaltning, videreutvikling og analyse på vegvesen.no.

Hvor lenge du er inne på nettstedet, hvilke sider du besøker, og hvilke valg du gjør, er eksempler på innhold i informasjonskapsler. En informasjonskapsel er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) og ekomloven § 2-7 b.

Hva bruker vi informasjonen til?

Statens vegvesen står for drift, forvaltning og utvikling av nettstedet, som administreres gjennom publiseringsløsningen Optimizely.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle nettstedet for at du som bruker skal finne og forstå informasjonen du ser etter, og få gjort det du kom for. For å kunne lære hvordan du bruker nettsidene, benytter vi verktøy til analyse og måling av bruksmønstre og brukeratferd.

Godtar du ikke bruk av informasjonskapsler?

Du velger selv om du samtykker til at vegvesen.no og tjenestene vi bruker, kan lagre informasjonskapsler på enheten din. Hvis du ikke godtar bruk av informasjonskapsler, må du velge dette i innstillingene til nettleseren din. Hvis du bruker flere nettlesere eller flere enheter, må du huske å endre innstillingene i hver enkelt nettleser.

Informasjonskapsler som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet og infrastruktur, har vi vurdert som nødvendige, og de lagres derfor uten samtykke.

Du kan lese hvordan du avviser bruk av informasjonskapsler, på Nettvett.no.

Informasjonskapsler på vegvesen.no

Vi bruker flere webanalyseverktøy som kan lagre informasjonskapsler på enheten din når du bruker vegvesen.no. Nettsider hvor vi har bygd inn innhold fra andre, eksterne tjenester kan også lagre informasjonskapsler på enheten din.

Analyseverktøy

Google Analytics

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle opplysninger om hvordan brukerne bruker nettsidene, hvordan de finner fram, hva de søker etter, og hvilke sider som blir mest brukt. Informasjonen kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

Google Analytics lagrer deler av IP-adressen til brukerne, men siste oktett i adressen er fjernet av hensyn til personvernet. Google lagrer derfor ikke detaljert geografisk informasjon om brukerne, kun geografisk område eller kommune.

Vi bruker også verktøyet Google Tag Manager sammen med Google Analytics. Dette gir oss data om hvordan utvalgte elementer på nettstedet fungerer, for eksempel menyer og knapper, nedlasting av filer og visning av videoer.

Opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Hotjar

Vi bruker analyseverktøyet Hotjar for å få innsikt om hvordan utvalgte nettsider og tjenester fungerer. Gjennom Hotjar kan vi blant annet se om brukerne ser og klikker på lenker, knapper, menyer og skjemafelter, og hvor langt ned brukerne skroller på sidene.

Brukernes IP-adresser er anonymisert, og innhold brukerne skriver inn i skjemafelter, blir maskert før lagring.

Hotjar er databehandler og Statens vegvesen behandlingsansvarlig. Opplysningene er underlagt Hotjars retningslinjer for personvern.

Questback

Via nettsidene gjennomfører vi spørreundersøkelser ved hjelp av verktøyet Questback to til fire ganger i året. Undersøkelsene er anonymiserte, og verktøyet er kun aktivt i perioden spørreundersøkelsen pågår.

Questback er databehandler og Statens vegvesen behandlingsansvarlig. Bruken er underlagt  Questbacks retningslinjer for personvern.

Tilbakemeldinger fra brukerne

Brukerne kan gi tilbakemeldinger direkte på utvalgte nettsider og i de digitale tjenestene (Din side). Brukeren kan frivillig gi skriftlig tilbakemelding i et tekstfelt under «Fikk du hjelpen du trengte?» og/eller velge «Ja» eller «Nei» som svar på spørsmålet. Brukerne får informasjon om ikke å skrive inn personopplysninger eller andre identifiserbare opplysninger. Tilbakemeldingene lagres i publiseringsløsningen Optimizely i 3 måneder.

Eksternt innhold

Facebook

Noen sider på vegvesen.no inneholder elementer og innhold fra Facebook, for eksempel fra en av våre Facebook-sider. Når du besøker en nettside som inneholder Facebook-elementer, kan Facebook lagre informasjonskapsler på enheten din.

YouTube

Når vi viser videoer på en nettside på vegvesen.no, kan dette være videoer som er lagret på videodelingstjenesten YouTube. Når du ser på en nettside hvor vi har bygget inn en YouTube-video, kan YouTube (en Google-tjeneste) lagre informasjonskapsler på enheten din.

Vimeo

Når vi viser videoer på en nettside på vegvesen.no, kan dette være videoer som er lagret på videodelingstjenesten Vimeo. Når du ser på en nettside hvor vi har bygget inn en Vimeo-video, kan Vimeo lagre informasjonskapsler på enheten din.

Twitter/X

Noen sider på vegvesen.no inneholder elementer og innhold fra Twitter, blant annet vegvesen.no/trafikk som inneholder de nyeste Twitter-meldingene fra Statens vegvesens veitrafikksentraler. Når du besøker en nettside som inneholder Twitter-elementer, kan Twitter lagre informasjonskapsler på enheten din.

Informasjonskapsler i bruk på vegvesen.no

Detaljert oversikt over informasjonskapsler (cookies) som er i bruk på Statens vegvesens nettsted www.vegvesen.no.

Informasjonskapsler på vegvesen.no
Navn Domene Lagringstid Formål
ForceLocale1* vegvesen.no 50 år Brukes til å lagre valgt språk/målform
JSESSIONID* vegvesen.no Sesjon Brukerens sesjons-ID mot vegvesen.no serverne
XSRF-TOKEN* vegvesen.no Sesjon Sikkerhets-
mekanisme
amblcookie* vegvesen.no Sesjon OpenAM
iPlanetDirectoryProOAM* vegvesen.no Sesjon OpenAM- sesjonstoken for innlogging med ID-porten
www.vegvesen.no-443* vegvesen.no Sesjon Brukes til å optimalisere trafikk i infrastrukturen
www.vegvesen.no-oam* vegvesen.no Sesjon Brukes til å optimalisere trafikk i infrastrukturen
YSC youtube.com ** YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com **  YouTube
PREF youtube.com **  YouTube
GPS youtube.com **  YouTube
IDE doubleclick.net **  YouTube
_ga vegvesen.no **  Google Analytics
_gali vegvesen.no **  Google Analytics
_gat<id> vegvesen.no **  Google Analytics
_gid vegvesen.no **  Google Analytics
brukerId vegvesen.no **  Google Analytics
brukertype vegvesen.no **  Google Analytics
_hjShownFeedbackMessage vegvesen.no **  Hotjar
_hjid vegvesen.no **  Hotjar
WSALB statensvegvesen.boost.ai **  Chatbot/chat på vegvesen.no
session statensvegvesen.boost.ai **  Chatbot/chat på vegvesen.no

«Sesjon» betyr at informasjonskapselen (verdien) blir slettet når du lukker nettleseren. Merk at hvis du har aktivert gjenoppretting av lukkede nettleservinduer/-faner ved oppstart, vil denne verdien likevel ikke bli slettet.

* Informasjonskapselen støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet og infrastruktur og er derfor nødvendig for at nettsiden skal fungere. 

** Lagringstid på informasjonskapsler fra tredjepartsleverandører (YouTube, Google Analytics, Hotjar og Boost.ai) bestemmes av leverandøren. Utdypende informasjon om hvordan løsningene bruker informasjonskapsler:

Personvern