Vi i Statens vegvesen publiserer våre postjournaler på eInnsyn.

Søk i Statens vegvesens postjournal eInnsyn.no

Postjournalen omfatter de seks divisjonene til Statens vegvesen, og Vegdirektoratet. Vegdirektoratet er et eget overordnet organ. Dokumenter mellom divisjonene og Vegdirektoratet fremkommer i postjournalen som interne notat, men regnes ikke som organinterne notat etter offentleglova §14. Inntil videre er avsender/mottaker på enkelte av disse ikke synlig i postjournalen. Dette skyldes den tekniske løsningen Digitaliseringsdirektoratet har valgt. Digitaliseringsdirektoratet eier eInnsyn.

I eInnsyn kan du søke etter dokumenter som er mottatt, sendt eller opprettet av divisjonene i Statens vegvesen og Vegdirektoratet fra 27. mars 2012. Du kan også se dokumentdetaljer og bestille innsyn i våre postjournaler fra samme dato.

Om du vil klage på avslag på innsynskrav, er det Vegdirektoratet som er klageinstans. For saker som tilhører Vegdirektoratet, er Samferdselsdepartementet klageinstans.

Tidligere dokumenter

Kontakt oss hvis du ønsker innsyn i dokumenter fra før 27. mars 2012.

Sist oppdatert: