Vi oppsummerer våre aktiviteter i en årsrapport og i tertialrapporter som kommer i juni og oktober.

I Statens vegvesens årsrapport finner du også en overordnet beskrivelse av organisasjonen, fremtidsutsikter, nøkkeltall og regnskap.

Sist oppdatert: