Organisasjonskart

Slik er Statens vegvesen organisert

Statens vegvesen er en statlig etat underlagt Samferdselsdepartementet. Den består av to forvaltningsnivåer, et direktorat og seks landsdekkende divisjoner. Etaten ledes av en vegdirektør.