Statens vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet og består av seks fagdivisjoner og et direktorat. Etaten ledes av en vegdirektør.

Vegdirektoratet ligger i Oslo, mens divisjonenes har sine hovedkontor i

  • Bergen (Utbygging)
  • Tromsø (Drift og vedlikehold)
  • Arendal (Trafikant og kjøretøy)
  • Trondheim (Transport og samfunn)
  • Drammen (IT) og Moss (Fellesfunksjoner)

I tillegg har Vegvesenet rundt 70 trafikkstasjoner rundt om i landet. I forvaltningssaker er Vegdirektoratet det øverste forvaltningsnivået og klageinstans til divisjonene.

Vårt samfunnsoppdrag, ansvar og oppgaver