Statens vegvesens ønsker å lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi.

Ansvaret for riks- og europaveiene og for trafikanter og kjøretøy gjør Statens vegvesen til den største aktøren innen veitransport i Norge.
Med to tredjedeler av trafikken, danner riks- og europaveiene hovedpulsåren i transportsystemet og knytter landet vårt sammen. Statens vegvesen har ansvaret for å planlegge og bygge, drifte og vedlikeholde denne delen av veinettet.  

Vi tar vare på helheten

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ta vare på helheten i veisektoren. Dette gjør vi blant annet gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veiene. Vi tar også vare på helheten ved å utvikle tydelige regelverk og standarder for smart transport og moderne veibygging som gjelder for alle veieiere i Norge.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester vil vi sikre trafikantene og næringslivet enkle, effektive, trygge og miljøriktige transportmuligheter. 

I årene som kommer vil tallet på reiser og trafikanter i Norge øke. Flere vil gå, sykle, kjøre bil eller reise kollektivt. Kort sagt, vi blir flere som skal dele veien. Det betyr at transporten i framtiden må bli mer effektiv, ta mindre plass og forurense og støye mindre. Statens vegvesens jobb er å utvikle smarte løsninger som ivaretar dette best mulig – uten å begrense din og min frihet til å reise, eller mulighetene til å transportere varer.

I denne framtiden blir digitale løsninger enda viktigere. Ny teknologi vil nemlig hjelpe oss med å gjøre din hverdag enklere, tryggere og grønnere. Det handler eksempelvis om selvbetjeningsløsninger som gjør at du kan sjekke trafikken, ha førerkortet i en app eller selge bilen din fra mobilen. Det handler også om teknologi der bilen og veien kan «snakke direkte sammen», og som kan gi bedre sikkerhet og flyt i trafikken. Og det handler om deling av vei- og transportdata slik at andre kan utvikle pålitelige transporttjenester som møter dine behov som trafikant og gjør det lett å velge miljøvennlige reisemåter.

Trygge trafikanter og sikre kjøretøy

Ingen skal bli drept eller hardt skadd på norske veier. Derfor setter vi høye krav til føreropplæringen og fører tilsyn med verksteder og trafikkskoler. Og derfor prøver vi å luke bort farlige kjøretøy og sjåfører gjennom kontroller langs veiene. Ved alvorlige ulykker analyserer vi hendelsen og de medvirkende årsakene, slik at vi kan ta lærdom og forhindre nye farlige situasjoner.

Statens vegvesen har et nasjonalt ansvar for beredskap på veiene her i landet. Våre veitrafikksentraler holder et våkent øye med hva som rører seg langs veiene. Slik kan vi døgnet rundt gi deg informasjon om trafikken og hendelser og raskt sette inn tiltak der det trengs.

Vi tar ansvar for heltheten

En reise i Norge tar oss gjerne ut på både kommunale, fylkeskommunale og statlige veier. Statens vegvesen har ansvaret for å utvikle tydelige regelverk og standarder for smart transport og moderne veibygging som gjelder for alle veier. Slik bidrar vi til å gi deg et helhetlig, enkelt og sikkert transportsystem, uavhengig av hvem som eier eller drifter veien.

Vi tar vare på landets hovedpulsåre

Med to tredjedeler av trafikken, utgjør riks- og europaveiene hovedpulsåren i transportsystemet. Disse veiene knytter landet vårt sammen, og er avgjørende for at Norge skal fungere. Vi gir faglige råd til politikerne om hvilke riks- og hovedveier som bør tas vare på eller bygges nytt, og vi planlegger, bygger og tar vare på de veiene som politikerne har besluttet og gitt oss ansvaret for. Sammen med våre dyktige rådgivere og entreprenører utvikler vi smarte og sikre transportløsninger for deg – uansett om du går, sykler, kjører eller reiser kollektivt.

Slik får Statens vegvesen hele Norge fram – i dag og i framtiden.