Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6.

E39 Sykkelstamveg Bergen sentrum–NHH © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Delstrekning 6 Bergen sentrum–NHH (Norges Handelshøyskole) går fra Bergen sentrum til NHH og er ca 4,5 km lang. Strekning er under regulering, endelig trasee er ikke fastlagt.

Delstrekning 6. Bergen sentrum–NHH
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6. Bergen sentrum–NHH (Norges Handelshøyskole).