Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6 Bergen sentrum–NHH er ca. 4,5 km lang, og er delt opp i fire parseller.