Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6 Bergen sentrum-NHH er ca 4,5 km lang er delt opp i fire parseller.

  • 6a: Bergen sentrum-Bradbenken er i forprosjekt/skissefase
  • 6b: Bradbenken-Sandvikstorget er i prosjekteringsfase. Planlagt byggestart er høsten 2022.
  • 6c: Sandvikstorget-Glassknag er i prosjekteringsfase og har planlagt byggestart i 2022.
  • 6d: Glassknag-NHH er del av byggetrinn 5 for Bybanen som er under planlegging av Bergen kommune. 
E39 Sykkelstamveg Bergen sentrum–NHH © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

 

Oversiktskart sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6,Bergen sentrum–Norges Handelshøyskole
Oversiktskart Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6,Bergen sentrum–Norges Handelshøyskole Foto: Statens vegvesen