Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6 Bergen sentrum–NHH er ca. 4,5 km lang, og er delt opp i fire parseller.

MELD FRA! Her kan du melde fra om forhold knyttet til anleggsarbeidene E39 Bradbenken-Glass Knag
  • 6b og c: Bradbenken-Sandvikstorget-Glass Knag er i byggefase.   De to deltstrekningene blir bygget ut samtidig.  Statens vegvesen har signert kontrakt med entreprenør og bygging starter i mars 2024.
  • 6a: Bergen sentrum-Bradbenken er en del av reguleringsplanen til Bybanen utbygging, byggetrinn 5.
  • 6d: Glass-Knag-NHH er del av byggetrinn 5 for Bybanen som er under planlegging av Bergen kommune.