Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6 Bergen sentrum-NHH er ca 4,5 km lang er delt opp i fire parseller.

Delstrekning 6b og c har kommet lengst. De to deltstrekningene blir bygget ut samtidig og Statens vegvesen forventer kontraktsutlysning i løpet av 2022 med oppstart i 2023. 

3. oktober starter vi arbeidet med fysiske tiltak for å støyisolere leiligheter som har fått innvilget støyreduserende tiltak.