Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 8.

E39 Sykkelstamveg Eidsvåg–Vågsbotn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Delstrekning 8 går fra Eidsvåg til Vågsbotn. Strekning er under regulering, endelig trasee er ikke fastlagt.

Delstrekning 8 Eidsvåg-Vågsbotn
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 8. Eidsvåg–Vågsbotn