Sykkelstamveg Bergen delstrekning 8 Eidsvåg–Vågsbotn er under planlegging av Bergen kommune.

Strekningen er del av byggetrinn 5 for Bybanen som er under planlegging av Bergen kommune. 

Oversiktskart Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 8. Eidsvåg–Vågsbotn.
Oversiktskart Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 8. Eidsvåg–Vågsbotn. Foto: Statens vegvesen
E39 Sykkelstamveg Eidsvåg–Vågsbotn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)