Sykkelstamveg Bergen delstrekning 7 NHH-Eidsvåg (sykkeltunnel) er under planlegging av Bergen kommune.

E39 Sykkelstamveg NHH–Eidsvåg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Delstrekning 7 går fra NHH (Norges Handelshøyskole) til Eidsvåg. Strekningen er en del av byggetrinn 5 for Bybanen og er under planlegging av Bergen kommune. Endelig trasé er ikke fastlagt.

Oversiktskart over Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 7. NHH (Norges Handelshøyskole)–Eidsvåg.
Oversiktskart over Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 7. NHH (Norges Handelshøyskole)–Eidsvåg. Foto: Statens vegvesen