Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 7.

E39 Sykkelstamveg NHH–Eidsvåg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Delstrekning 7 går fra NHH (Norges Handelshøyskole) til Eidsvåg. Strekning er under regulering, endelig trasee er ikke fastlagt.

Delstrekning 7 NHH-Eidsvåg
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 7. NHH (Norges Handelshøyskole)–Eidsvåg.