Delstrekning 3 mellom Nesttun og Fjøsanger er på høring i perioden 22.10.22 - 06.12.22

Se planer og prosjektstatus: Bergen kommune

Siste nytt: Planforslag Nesttun-Fjøsanger legges ut på offentlig ettersyn (27.10.22)

Statens vegvesen sendte høsten 2020 reguleringsplanforslag til Bergen kommune. Status for forslaget til reguleringsplan er per februar 2022  at det er under behandling i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. 

Delstrekning 3 Nesttun- strekker seg fra Skjoldskiftet på Nesttun til Gamlehaugvegen på Fjøsanger.Det skal legges til rette for en trafikksikker og attraktiv løsning for både gående og syklende med god linjeføring og skille mellom gående og syklende. Biltrafikken som i dag er på strekningen skal fjernes.

E39 Sykkelstamveg Nesttun–Fjøsanger © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Sist oppdatert: