Delstrekning 3 mellom Nesttun og Fjøsanger er i reguleringsplanfase.

E39 Sykkelstamveg Nesttun–Fjøsanger © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Statens vegvesen sendte høsten 2020 reguleringsplanforslag til Bergen kommune. Status for forslaget til reguleringsplan er per februar 2022  at det er under behandling i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. 

Delstrekning 3 Nesttun- strekker seg fra Skjoldskiftet på Nesttun til Gamlehaugvegen på Fjøsanger.Det skal legges til rette for en trafikksikker og attraktiv løsning for både gående og syklende med god linjeføring og skille mellom gående og syklende. Biltrafikken som i dag er på strekningen skal fjernes.

Sist oppdatert: