Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3

E39 Sykkelstamveg Nesttun–Fjøsanger © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Delstrekning 3 strekker seg fra Skjoldskiftet på Nesttun til Gamlehaugvegen på Fjøsanger. 

Prosjektet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3. Det skal legges til rette for en trafikksikker og attraktiv løsning for både gående og syklende med god linjeføring og skille mellom gående og syklende. Biltrafikken som i dag er på strekningen skal fjernes.

Planforslaget er under utarbeiding, ventes klart i løpet av våren/sommeren 2020.