Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3 Nesttun-Fjøsanger er i reguleringsplanfase.

E39 Sykkelstamveg Nesttun–Fjøsanger © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Delstrekning 3 Nesttun- strekker seg fra Skjoldskiftet på Nesttun til Gamlehaugvegen på Fjøsanger. 

Det skal legges til rette for en trafikksikker og attraktiv løsning for både gående og syklende med god linjeføring og skille mellom gående og syklende. Biltrafikken som i dag er på strekningen skal fjernes.