Oppstart av planarbeid på strekning 5b Sykkelkryssing Fjøsangervegen ved Fabrikkgaten-Solheimsgaten ble varslet i mars 2021. Dette arbeidet pågår.

Siste nytt:

Oppstart av planarbeid på strekning 5b Sykkelkryssing Fjøsangervegen ved Fabrikkgaten-Solheimsgaten ble varslet i mars 2021.

Prosjektet skal binde sammen sykkelveg fra Kanalveien på østsiden av Fjøsangerveien og frem til Solheimsgaten med kryssing av E39 Fjøsangerveien i plan.

En sidearm inn Fabrikkgaten inngår også i planarbeidet, og skal koble kryssing av Fjøsangerveien til eksisterende sykkelveg i Fabrikkgaten. Strekningen Fabrikkgaten -Solheimsgaten er ca. 370 m, arm inn Fabrikkgaten er ca. 80 m.

Delstrekning 5 går fra Kristianborg bybanestopp på Minde til Østre Strømkai i sentrum og er ca 4,3km lang. 

Delstrekning 5 bygges av Bybanen utbygging.