Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sykkelkryssing av Fjøsangerveien utgjør delstrekning 5B av sykkelstamveg E39 i Bergen

Oppstart av planarbeidet ble varslet våren 2021 med vedtak om å etablere en kryssing for gående og syklende ved Fabrikkgaten. Basert på endrede forutsetninger og ny kunnskap har saken fått nytt vedtak, og det varsles derfor ny oppstart.

Sykkelkryssing av Fjøsangerveien utgjør delstrekning 5B av sykkelstamveg E39, og skal binde sammen viktige målpunkter og øvrig sykkelnett. Strekningen inngår i prioritert sykkelnett i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030, og er et prioritert prosjekt i Miljøløftets handlingsprogram for 2023-2026.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger.

Strekningen skal binde sammen sykkelveg fra Kanalveien på østsiden av Fjøsangerveien og frem til Solheimsgaten med kryssing av E39 Fjøsangerveien i plan. En sidearm inn Fabrikkgaten inngår også i planarbeidet, dette for å sikre en god kobling mot høyskoleområdet på Kronstad og eksisterende sykkelveg i Fabrikkgaten. Samlet vil dette gi et langt bedre tilbud til både gående og syklende på strekningen.

Det skal etableres sykkelveg med fortau med en bredde på 4 m + 2,5 m fortau samt skuldre på 0,25 m på hver side. Lengden er ca. 370 m langs E39 Fjøsangerveien med en arm inn i Fabrikkgaten på ca. 80 m.

Du kan lese alt om planene her:

Vedlegg