Filter:

Nå lyses ut Entreprise 2

— Arbeidene med prosjektet går etter planen og deloppdrag nummer to i rekken er nå utlyst på markedet.

Første spadestikk på Rogfast

— 10-åringene Lilly Hviding og Audun Haaland fikk æren av å ta det første spadestikket til tunnelen som takket være Rogfast skal gjøre Kvitsøy landfast.