Filter:

Nabo til prosjektet? Si din mening

— Er du nabo eller på annen måte berørt av anleggsarbeidet? Da ønsker vi å høre din mening om både anleggsarbeider og kommunikasjon

Fem konsulenter vil ha E134-oppdrag

— Fem konsulentselskaper kjemper om oppdraget med detaljreguleringsplanen for E134 Dagslett–E18 i Lier og Asker: Cowi, Norconsult, Rambøll, Sweco og Vianova.

Åpent informasjonsmøte 26. oktober

— Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte om prosjektet rv. 22 kryssing av Glomma. Vi presenterer siste nytt fra planleggingen.

Siste finpuss ved Skjøiten

— Nå legges siste finpuss på området rundt nye og gamle Skjøiten bru på rv. 52 i Hemsedal.