Filter:

Hvordan foregår tunneldriving?

— På Sollihøgda er det full anleggsaktivitet – både synlig i dagen, men også inne i berget. Vi bygger nemlig to lange tunneler!

Sandnes er årets trafikksikkerhetskommune

— Sandnes kommune har i mange år jobbet målrettet og systematisk for å bedre trafikksikkerheten i kommunen, med spesiell vekt på sikkerhet for barn og unge.