Filter:

Varsel om igangsatt planarbeid

— Vi er i gang med oppstart av reguleringsplan for hovedsykkelveg langs Gamle Okstadbakkan, og inviterer til åpent informasjonsmøte 9. februar.

Redusert drift i Hemsedal fra uke 7

— Rekordstore snømengder til tross: Anlegg Øst AS har fortsatt vegarbeidene på rv. 52 i Hemsedal mellom Trøim og Vestland grense nå i januar.

Brannøving i Arnanipatunnelen

— Statens vegvesen arrangerer brannvernøving i Arnanipatunnelen 30. januar. Tunnelen vert stengd tre timar på kveld og natt.

Digital synsattest til glede og nytte

— -Optikerne sparer tid, kundene sparer tid og Statens vegvesen sparer tid, sier Thor Magne Seland, styreformann i bransjeorganisasjonen Synsinformasjon.