Filter:

Felles krafttak mot trafikkdøden

— Justerte fartsgrenser, økt bruk av fotobokser, økt tilstedeværelse av politi og forsterket informasjonsarbeid er noen av tiltakene mot trafikkdøden.

Vegdirektøren kaller inn til krisemøte

— Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland konstanterer nok en alvorlig ulykkeshelg. Så langt har dødstallene fordoblet seg. Nå kaller hun inn til krisemøte.

Kommunedelplan ute på høyring

— Forslag til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for rv. 5 Erdal–Naustdal er no ute på høyring, med merknadsfrist 16. september.