Filter:

Jubeldag i Hemsedal

— Alt smilte til vegåpningen på rv. 52 i Hemsedal onsdag, da 1500 meter ny veg og 95 meter ny Skjøiten bru ble offisielt åpnet.

Statusoppdatering - Juli 2022

— Arbeid med teknisk kulvert under Quadrum er godt i gang og vi fortsetter å fylle masser i sjøen i havnebassenget.