Vegprosjektet E39 Lønset-Hjelset holdt informasjonsmøte mandag 29. april.

Vinteren er over og byggingen av E39 Lønset-Hjelset er i full gang igjen. Statens vegvesen inviterte til nytt informasjonsmøte om vegutbygginga mandag 29.april. Bompengeselskapet Vegamot AS orienterte om innkreving av bompenger.

Veganlegget er ferdig om få måneder, og vi planlegge åpning i begynnelsen av juli. På møtet ble det orientert om de avsluttende arbeidene, spesielt ved kryssområdene i endene av strekninga.

Presentasjon fra møtet kan du lese her.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal