Informasjonsmøte 6. september -22

— Utbygginga av ny E39 Lønset-Hjelset er snart halvvegs, og 6. september var det nytt informasjonsmøte om prosjektet.