Onsdag møtte omtreng 100 naboer og andre interesserte opp for å høre Statens vegvesen fortelle om siste fase i byggingen av ny E39

Statens vegvesen fortalte om status i arbeidet, og den aktiviteten som nå blir fremover mot åpning av vegen. Bompengeselskapet Vegamot AS orientere om innkreving av bompenger.

Det var stort oppmøte og godt engasjement i kantina på Skjevik barne- og ungdomsskole onsdag kveld. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal